Bổ sung, sửa đổi nhiều thủ tục hành chính của 5 sở

10/08/2023 09:41

UBND tỉnh Hải Dương đã công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của một số sở.


Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sửa đổi, bổ sung 8 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực du lịch gồm: cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm; cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế; cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa và thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. Thời gian giải quyết từ 5 - 15 ngày (đối với từng thủ tục). 

Sở Xây dựng có 1 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của sở là thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án không sử dụng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1, điều 53 của Luật Nhà ở đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm b, khoản 6, điều 99 của Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên phạm vi địa bàn. Thời gian giải quyết 30 ngày. 

Sở Y tế sửa đổi, bổ sung 1 thủ tục hành chính về công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư có 5 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở.

Sở Khoa học và Công nghệ bị bãi bỏ thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp; khuyến khích người dân, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến.

PV

(0) Bình luận
Bổ sung, sửa đổi nhiều thủ tục hành chính của 5 sở