Bãi bỏ 2 thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng

15/07/2023 10:01

UBND tỉnh đã quyết định bãi bỏ 2 thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

UBND tỉnh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng.

Theo đó, UBND tỉnh công bố danh mục 1 thủ tục hành chính mới ban hành là “Miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương”; 1 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung là “Bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương”. Bãi bỏ 2 thủ tục hành chính và phê duyệt 2 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính.

Danh mục và nội dung thủ tục hành chính được đăng tải công khai trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hải Dương tại địa chỉ https:dichvucong.haiduong.gov.vn; Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng Hải Dương tại địa chỉ https:soxaydung.haiduong.gov.vn/(mục công khai thủ tục hành chính) và niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

Xem phụ lục danh sách thủ tục hành chính được công bố và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chínhTẠI ĐÂY

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bãi bỏ 2 thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng