Khẩn trương rà soát các dự án, công trình, bảo đảm quy hoạch

THỨ NĂM, 25/11/2021 18:53:53

Chiều 25.11, UBND tỉnh tiếp tục họp phiên thường kỳ tháng 11 (lần 3) để nghe và cho ý kiến về nội dung các báo cáo, tờ trình của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp chiều nay, Sở KHĐT báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025. Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở KHĐT phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát lại các dự án, công trình, các dự án trọng điểm của địa phương, hoàn thiện lại báo cáo trình các cấp liên quan.        

 Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất nội dung tờ trình của Sở Tài chính về việc đề nghị ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2022 và tờ trình của Sở TNMT về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024 trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất theo từng khu vực, tuyến đường, vị trí tương ứng với từng mục đích sử dụng đất phù hợp với thị trường và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương là cần thiết. Giao Sở Tài chính, Sở TNMT tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo, trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Theo các Sở: Tài chính, TNMT, bảng giá đất do UBND tỉnh quy định giai đoạn 2020 - 2024 được xây dựng trên cơ sở khung giá các loại đất quy định tại Nghị định 96/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, mức giá cao nhất đối với đất ở đô thị theo quy định của bảng giá do UBND tỉnh ban hành là 76 triệu đồng/m2, trong khi giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các vị trí có lợi thế thương mại trên thị trường những năm gần đây tăng cao so với bảng giá đất do tỉnh quy định... 

Liên quan đến tờ trình về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh của Sở TNMT, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát lại danh mục các dự án, công trình thực hiện, bảo đảm nằm trong quy hoạch, có tính khả thi gửi lại Sở TNMT để hoàn thiện danh mục các dự án sử dụng đất trong năm 2022. Khẩn trương hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất để Sở TNMT thẩm định; hoàn thành kế hoạch sử dụng đất năm 2022, chậm nhất đến ngày 31.12 phải xong. 

Theo tờ trình của Sở TNMT, Sở đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi 66.691.535 m2 để thực hiện 953 dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng đã được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt thực hiện năm 2022. Đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng 18.526.610 m2 đất trồng lúa; 12.100 m2 đất rừng phòng hộ, 40.700 m2 đất rừng đặc dụng để thực hiện 898 dự án, công trình trong năm 2022.         

PHAN ANH 


 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu