Toàn xã hội cần thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới

THỨ TƯ, 15/11/2017 11:00:30

Đó là lời kêu gọi của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu tại lễ phát động "Tháng hành động vì bình đẳng giới (BĐG) và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới" năm 2017 (từ ngày 15.11-15.12.2017) do UBND tỉnh tổ chức sáng 14.11.


Các đại biểu tham dự buổi lễ
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh  đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở chỉ đạo, thực hiện tốt kế hoạch chương trình hành động về BĐG của tỉnh; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới, BĐG, về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với từng nhóm đối tượng; tăng cường kiểm tra về công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Những việc làm này nhằm mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thực hiện BĐG, nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội...

Thời gian qua, tỉnh ta đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chiến lược chương trình quốc gia về BĐG. Hải Dương đã lồng ghép vấn đề BĐG trong triển khai một số chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và BĐG... Những việc làm này đã góp phần tích cực thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi về BĐG trong xã hội.

Tuy nhiên, trên thực tế tình trạng bất BĐG và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn diễn ra ở một số địa phương trong tỉnh. Chỉ tính trong năm2016, toàn tỉnh có 111 vụ bạo lực gia đình, chủ yếu là bạo lực về thân thể, tinh thần và kinh tế. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đối tượng gây ra bạo lực chủ yếu là nam giới. Đáng nói là trong năm 2016 vẫn có 5 trẻ em gái bị xâm hại tình dục...
PV

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu