Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương 490 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp lưới điện

THỨ BA, 09/01/2018 14:50:51

Năm 2018, công ty phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 4 tỷ 960 triệu kWh, tỷ lệ tổn thất giảm còn 3,97%.

Đồng chí Trần Văn Cường, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2017
Sáng 8.1, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương tổng kết nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2018, công ty phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 4 tỷ 960 triệu kWh, tỷ lệ tổn thất giảm còn 3,97%. Công ty đầu tư 490 tỷ đồng xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp lưới điện, gồm 340 tỷ đồng từ nguồn vốn khấu hao cơ bản, 125 tỷ đồng vốn vay thương mại, còn lại là vốn vay nước ngoài.

Năm 2017, sản lượng điện thương phẩm của công ty đạt trên 4 tỷ 705 triệu kWh, tăng 2,66% so với năm 2016. Đến nay, công ty tiếp nhận và bán điện trực tiếp đến 191 xã trong toàn tỉnh.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu