Khắc phục hạn chế

THỨ BA, 09/11/2021 08:30:00

Tại cuộc sinh hoạt hằng tháng của Đảng ủy một doanh nghiệp nhà nước, đồng chí Bí thư Đảng ủy đồng thời là Tổng Giám đốc cung cấp thông tin.

- Cấp ủy cấp trên vừa kết thúc giám sát tại một số Đảng bộ doanh nghiệp nhà nước, trong đó có Đảng bộ công ty chúng ta. Qua giám sát đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục như Đảng ủy chưa xây dựng quy chế phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp; sinh hoạt các chi bộ hằng tháng chỉ từ 20-30 phút là quá sơ sài, không bảo đảm thời gian theo quy định; chất lượng sinh hoạt hạn chế… Chúng ta cần thảo luận, xác định các giải pháp để khẩn trương khắc phục những hạn chế, thiếu sót này.

- Đúng là sinh hoạt Đảng của doanh nghiệp chúng ta còn chưa tốt vì thời gian sinh hoạt quá ngắn, nội dung đơn điệu, lại bàn sâu về thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Các nội dung về công tác xây dựng Đảng chưa được quan tâm. Chúng ta phải siết lại chất lượng sinh hoạt các chi bộ, sinh hoạt Đảng ủy theo đúng Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương - đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy nói.

- Tôi thấy nền nếp sinh hoạt của một số chi bộ cũng có vấn đề. Chi bộ nào có đồng chí Bí thư chi bộ nhiệt tình, trách nhiệm thì chất lượng sinh hoạt tốt hơn ở những nơi mà đồng chí Bí thư chi bộ còn chểnh mảng - đồng chí đảng ủy viên B. cho biết.

- Nói hạn chế song cũng phải thấy những ưu điểm. Đó là công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ ta khá tốt. Từ đầu năm đến nay, cả Đảng bộ đã kết nạp được 3 đảng viên, vượt chỉ tiêu 2 người so với mục tiêu năm nay - đồng chí đảng ủy viên Q. thông tin.

Sau khi không còn ai phát biểu, đồng chí Bí thư Đảng ủy  kết luận:

- Ngay sau cuộc họp này phải xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Chủ tịch và Tổng Giám đốc công ty. Kiên quyết chấn chỉnh sinh hoạt Đảng ủy và các chi bộ theo quy định, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ. Đảng ủy xây dựng chương trình, kiểm tra giám sát năm 2022 có nội dung kiểm tra sinh hoạt thường kỳ tại các chi bộ. Những chi bộ nào sinh hoạt chểnh mảng, không đúng quy định thì kiểm điểm Bí thư chi bộ và chi ủy.
 
ĐỒNG CHÍ

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu