[Audio] Khẩn trương khắc phục hạn chế trong việc triển khai 3 dự án thành phần về chuyển đổi số

27/03/2023 17:33

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản tại phiên họp thường kỳ tháng 3 (lần 4) của UBND tỉnh Hải Dương vào chiều 27.3.

00:00


Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 3 (lần 4) của UBND tỉnh

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 26.3 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương xử lý những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai 3 dự án thành phần. Đó là xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin cho chính quyền điện tử và đô thị thông minh, xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành thông minh, xây dựng Trung tâm Giám sát an ninh mạng. Trên cơ sở đó tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các bước tiếp theo.

Các sở, ngành, địa phương phải nâng cao nhận thức về chuyển đổi số bằng cách tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và đẩy mạnh hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng. Tăng cường các hoạt động giám sát, đánh giá, bảo đảm thực hiện linh hoạt các kế hoạch, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, quan tâm tới việc ứng phó các sự cố an ninh mạng.


 Đồng chí Nguyễn Minh Kha, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc để khẩn trương tháo gỡ. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư giám sát việc đầu tư, quản lý vốn thực hiện dự án chuyển đổi số.

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đến hết năm 2022 Hải Dương đã hoàn thành 5 trong tổng số 15 chỉ tiêu là cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hạ tầng mạng cáp quang, phủ sóng mạng 3G, 4G, tỷ lệ dân số có tài khoản ngân hàng, nhận gửi văn bản điện tử. Các nhiệm vụ về phát triển nền tảng, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đang triển khai thực hiện. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nguồn kinh phí nên việc triển khai còn chậm. Một số nhiệm vụ không còn sát thực tế, cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình.

  PV

(0) Bình luận
[Audio] Khẩn trương khắc phục hạn chế trong việc triển khai 3 dự án thành phần về chuyển đổi số