Xây dựng Đảng

TP Hải Dương dẫn đầu các phong trào thi đua yêu nước cấp huyện

PV 28/03/2024 20:20

Sáng 28/3, Khối thi đua các huyện, thành phố, thị xã ở Hải Dương tổng kết, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

z5293283996428_cbbaf53871a6abc465a538725bda466b.jpg
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Giàng nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề nghị năm 2024, hoạt động của các cụm, khối thi đua cấp huyện cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Thông qua hoạt động thi đua, các cấp, các ngành cụ thể hoá nội dung tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện. Mục tiêu là các phong trào thi đua mang lại hiệu quả cao hơn; coi trọng tổ chức thi đua thực hiện từng mặt, từng mục tiêu cụ thể, vừa thiết thực, vừa giúp cho việc khen thưởng, nêu gương người tốt, việc tốt được kịp thời...

Năm 2023, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện phong trào thi đua trọng tâm với chủ đề “Hải Dương đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... Do thường xuyên được phát động, triển khai với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt nên đã góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Khối thi đua các địa phương đã bình xét, nhất trí đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Dương; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Giàng; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 huyện Gia Lộc và Kim Thành.

PV
(0) Bình luận
TP Hải Dương dẫn đầu các phong trào thi đua yêu nước cấp huyện