Hợp nhất các đơn vị thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

THỨ SÁU, 18/10/2019 19:37:03

Hợp nhất Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương thành Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương...


Hoạt động giao lưu giữa sinh viên với học viên cai nghiện ma túy tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương
UBND tỉnh vừa quyết định hợp nhất các đơn vị thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, gồm Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương thành Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương; Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương, Trung tâm Tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh Hải Dương thành Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương. Cả 2 đơn vị sau khi hợp nhất đều có giám đốc và không quá 2 phó giám đốc. 

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương (trụ sở chính đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương) có chức năng tiếp nhận, quản lý nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy văn hóa, định hướng nghề nghiệp, dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất, phục hồi chức năng cho các đối tượng bảo trợ xã hội được quyết định nuôi dưỡng tập trung và bảo vệ khẩn cấp theo quy định của Nhà nước; cung cấp các dịch vụ công tác xã hội cho các đối tượng ở trung tâm và đối tượng có nhu cầu tại cộng đồng.

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương (trụ sở phường Cộng Hòa, TP Chí Linh) có chức năng tổ chức cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện, tiếp nhận người sử dụng, người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định; điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Chậm nhất ngày 1.12.2019, các đơn vị phải hoàn thành việc hợp nhất và các điều kiện cần thiết khác để đi vào hoạt động.
THANH NGA

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu