Hỗ trợ người cách ly ở Chí Linh ăn Tết

THỨ NĂM, 18/02/2021 14:40:41

Ngày 17.2, UBND tỉnh quyết định tạm cấp cho TP Chí Linh 5 tỷ đồng để hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch Covid-19 trong 5 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Những người được hỗ trợ là người cách ly và người làm công tác chống dịch trên địa bàn thành phố.

UBND TP Chí Linh có trách nhiệm quản lý nguồn kinh phí hỗ trợ, chi trả cho các đối tượng và thanh toán, quyết toán theo quy định tài chính hiện hành, bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch.

Kết thúc đợt chi trả, TP Chí Linh có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chi phòng chống dịch để bổ sung thêm (trong trường hợp thiếu kinh phí) hoặc thu hồi theo quy định.

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu