Lao động - Việc làm

Từ ngày 1/4, buổi sáng làm việc từ 7 giờ

PV 19/03/2024 17:45

UBND tỉnh Hải Dương đã có thông báo về giờ làm việc mùa hè năm 2024 từ ngày 1/4.

canbocongchuc.jpg
Thời gian làm việc mùa hè được áp dụng từ ngày 1/4 - 31/10

Theo đó, từ ngày 1/4 - 31/10, thời gian làm việc buổi sáng từ 7 - 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 - 17 giờ.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện thống nhất thời gian làm việc như trên.

PV
(0) Bình luận
Từ ngày 1/4, buổi sáng làm việc từ 7 giờ