Tiêu chí thu hút đầu tư nhà máy xử lý rác tại Hải Dương

29/05/2023 07:39

Hải Dương đã quy hoạch các khu vực để thu hút đầu tư, xây dựng nhà máy xử lý rác thải rắn và có những yêu cầu, tiêu chí cụ thể.

null

Thực hiện: NGUY​ỄN LAN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiêu chí thu hút đầu tư nhà máy xử lý rác tại Hải Dương