​Tứ Kỳ: Diện tích ruộng bỏ hoang vẫn nhiều nhất tỉnh

THỨ NĂM, 11/10/2018 09:10:53

Vụ mùa năm nay, huyện Tứ Kỳ có 101,3 ha ruộng bỏ hoang, giảm 84,7 ha so với vụ mùa năm trước.

Tứ Kỳ vẫn là địa phương có diện tích ruộng bỏ hoang nhiều nhất tỉnh.

Nhiều xã có diện tích ruộng bỏ hoang lớn như Minh Đức (17,8 ha), Văn Tố (11 ha), Tiên Động (9,3 ha), Phượng Kỳ (9,3 ha)... Diện tích ruộng bỏ hoang chủ yếu là chân ruộng triều trũng, canh tác khó khăn, hiệu quả thấp và do thiếu lao động.
THẢO NGUYỄN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu