13 Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh uỷ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 01

THỨ SÁU, 17/09/2021 19:00:42

Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện đã xác định các nội dung công việc đột phá gắn với thực tiễn đơn vị, địa phương và nhằm khắc phục các điểm nghẽn, nâng cao chất lượng công tác cán bộ...

Đến ngày 17.9, 13 Ban Thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Giang, Gia Lộc đang khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị ban hành kế hoạch thực hiện.

Cùng với bám sát các nội dung công việc theo Kế hoạch số 30-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện đã xác định các nội dung công việc đột phá gắn với thực tiễn đơn vị, địa phương và nhằm khắc phục các nút thắt, điểm nghẽn, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, phát triển đảng viên, cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu