Tin tức

Kinh Môn xác minh tài sản, thu nhập của 31 người thuộc diện Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý

THU XUÂN 18/03/2024 17:49

Thị ủy Kinh Môn (Hải Dương) đã bốc thăm chọn 31 người thuộc diện cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý để xác minh tài sản, thu nhập, trong đó có 9 đồng chí cấp trưởng, 22 đồng chí cấp phó.

anh-3.jpg
Đại diện các cơ quan, đơn vị bốc phiếu, xác định người được xác minh tài sản, thu nhập tại cơ quan, đơn vị mình

Ngày 18/3, Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ Kinh Môn tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch và bốc thăm chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.

Thị xã Kinh Môn có 126 cơ quan, đơn vị có cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý. Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 sẽ thực hiện tại 26 cơ quan, đơn vị, chiếm 20,6%. Trong đó 3 cơ quan khối các ban xây dựng Đảng, đoàn thể; 6 cơ quan các phòng chuyên môn/đơn vị sự nghiệp thị xã; 5 xã/ phường và 12 đơn vị trường học. Trên cơ sở kết quả tổng hợp ngẫu nhiên số lượng người có nghĩa vụ kê khai tại 26 cơ quan, đơn vị là 76 người, Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh thông qua hình thức bốc thăm công khai đối với đơn vị được xác minh.

Kết quả, đã bốc thăm, chọn được 31 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý để xác minh tài sản, thu nhập, trong đó có 9 đồng chí cấp trưởng, 22 đồng chí cấp phó. Thời gian xác minh từ tháng 4/2021 đến thời điểm tiến hành xác minh.

Nội dung xác minh về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; xác minh tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

THU XUÂN
(0) Bình luận
Kinh Môn xác minh tài sản, thu nhập của 31 người thuộc diện Ban Thường vụ Thị uỷ quản lý