Tin tức

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương phê duyệt 190 công việc đột phá, sáng tạo

HOÀNG BIÊN 04/04/2024 08:00

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa quyết định phê duyệt 190 công việc đột phá, sáng tạo năm 2024 cho 114 đồng chí là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, quản lý là cấp trưởng diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

dji_0019.jpg
Kết quả thực hiện những công việc đột phá năm 2023 góp phần quan trọng giúp hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 (ảnh minh họa)

Theo quyết định, một số công việc đột phá, sáng tạo các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện là: Cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt trên 9%; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đẩy mạnh thực hiện tốt các cơ chế, chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng các cuộc giám sát của HĐND tỉnh; hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính các cấp và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai thực hiện hiệu quả chuyển đổi số quốc gia…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp các cơ quan có liên quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các công việc đột phá, sáng tạo năm 2024 được phê duyệt và sử dụng kết quả thực hiện trong công tác cán bộ.

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 15/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển, giai đoạn 2021 - 2030", tại Hải Dương, cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp phó trưởng phòng trở lên hằng năm phải có bản đăng ký nêu gương, trọng tâm là đăng ký từ 1 đến 2 công việc đột phá, sáng tạo. Kết quả thực hiện công việc đột phá là một tiêu chí đánh giá, xếp loại và là căn cứ sắp xếp cán bộ.

Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt 170 công việc đột phá, sáng tạo của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, quản lý là cấp trưởng diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Kết quả thực hiện những công việc đột phá góp phần quan trọng giúp tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,16%; hoàn thành việc lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; phát triển Đảng…

HOÀNG BIÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương phê duyệt 190 công việc đột phá, sáng tạo