Thanh Hà: 7 trọng điểm phòng chống thiên tai

THỨ BA, 12/06/2018 17:11:24

Huyện đã xây dựng phương án bảo vệ riêng cho từng trọng điểm, bố trí lực lượng, vật tư để xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Thanh Hà xác định 7 trọng điểm cần được bảo vệ trong mùa mưa bão năm nay. Đó là 3 điểm sạt lở bãi sông đê hữu sông Rạng ở các xã Hồng Lạc, Thanh Lang; cống Gừng ở xã Thanh Thủy, cống Ba Lữ ở xã Phượng Hoàng; sự cố đùn sủi ở đê tả sông Thái Bình thuộc xã Thanh Hồng và chống tràn đê ở xã Vĩnh Lập.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã xây dựng phương án bảo vệ riêng cho từng trọng điểm, bố trí lực lượng, vật tư để xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.
NGUYỄN MƠ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu