Cải cách hành chính

Thanh Hà rút kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính

MN 12/04/2024 12:30

Tại hội nghị đánh giá kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính chiều 11/4, huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã dành nhiều thời gian để chỉ ra những hạn chế năm 2023, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, chỉ số cải cách hành chính năm 2024.

img_0489.jpg
Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà trao giấy khen cho UBND xã Thanh Xá, đơn vị 3 năm liền dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính

Để khắc phục những hạn chế dẫn đến bị trừ điểm, điểm thấp của chỉ số thành phần cải cách hành chính năm 2023, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp xây dựng, tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính. Lựa chọn đăng ký thực hiện công việc đột phá nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính của huyện. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung cải cách hành chính. Thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá nhiệm vụ cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng gây khó khăn khi giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, doanh nghiệp, công dân...

Năm 2023, huyện Thanh Hà đứng thứ 10 (85,34 điểm) trong tỉnh về cải cách hành chính, tăng 2 bậc so với năm 2022. Địa phương đã chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế do một số cơ quan bố trí công chức làm nhiệm vụ cải cách hành chính chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, tham mưu chưa kịp thời, đầy đủ. Kinh phí, trang thiết bị làm việc, cơ sở vật chất… phục vụ cho công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt triển khai các giải pháp, sáng kiến có tính đột phá nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác này...

Tại hội nghị, UBND huyện Thanh Hà khen thưởng 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính. Xã Thanh Xá xếp thứ nhất trong huyện.

MN
(0) Bình luận
Thanh Hà rút kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính