Nông nghiệp - Nông thôn

Hướng dẫn thu gom và xử lý cá chết

THANH HOA 10/04/2024 08:12

Những ngày qua, ở một số vùng nuôi cá lồng tại Hải Dương, cá bị chết hàng loạt. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương đã hướng dẫn việc thu gom và xử lý cá chết bảo đảm an toàn vùng nuôi và tránh ô nhiễm môi trường.

z5333196794630_a773f4ac25931d309a773a1315bf6f69.jpg
THANH HOA
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hướng dẫn thu gom và xử lý cá chết