Tài chính - Ngân hàng

Hệ thống ngân hàng Hải Dương mở gần 47.000 tài khoản mới cho người hưởng an sinh xã hội

HÀ KIÊN 06/04/2024 11:59

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương, hệ thống 27 chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã mở 46.923 tài khoản mới cho người hưởng chính sách an sinh xã hội, tăng 12,2% so với cuối tháng 2/2024.

z5318528558096_cb04a8c2734d5778b30a4e4156eb03e5.jpg
Từ đầu năm 2022 đến hết ngày 31/3/2024, hệ thống ngân hàng ở Hải Dương đã mở gần 47.000 tài khoản mới cho người hưởng chính sách an sinh xã hội (ảnh minh họa)

Lũy kế từ đầu năm 2022 (thời điểm bắt đầu triển khai Đề án 06) đến hết ngày 31/3/2024, Agribank chi nhánh tỉnh Hải Dương là ngân hàng có số lượng tài khoản mở mới cao nhất với 21.770 tài khoản, chiếm 46,4% tổng lượng tài khoản mới mở của toàn hệ thống ngân hàng trong tỉnh. Xếp thứ 2 là Agribank Hải Dương II với gần 5.200 tài khoản, chiếm 11 %. VietinBank Hải Dương xếp thứ 3 với gần 4.200 tài khoản, chiếm 9%.

Ở phạm vi địa phương, Tứ Kỳ là huyện có lượng tài khoản mở mới cho người hưởng chính sách an sinh xã hội lớn nhất toàn tỉnh, với gần 7.080 tài khoản, chiếm 15,1%. Xếp thứ 2 là Bình Giang với gần 6.000 tài khoản, chiếm 12,8%. TP Hải Dương xếp thứ 3 với hơn 5.310 tài khoản, chiếm 11,3%.

Đây là một trong những nhiệm vụ của ngành ngân hàng nhằm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

HÀ KIÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hệ thống ngân hàng Hải Dương mở gần 47.000 tài khoản mới cho người hưởng an sinh xã hội