Xã hội

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương nỗ lực thực hiện công tác an sinh xã hội

PV 10/02/2024 14:00

Năm 2023, với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, thực hiện các giải pháp phù hợp, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt nhân dân, người lao động và doanh nghiệp trong tỉnh.

z5038242475788_1ec1e695cdaa022c73ca33012ae393cc.jpg
Bà Trần Thị Hương, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương luôn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn; tham mưu các chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 65 tuổi đến dưới 80 tuổi thường trú trên địa bàn tỉnh; đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo...

Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 440.004 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 101,7% kế hoạch, trong đó có 385.339 người tham gia bảo hiểm bắt buộc, 54.665 người tham gia bảo hiểm tự nguyện. Toàn tỉnh có 371.616 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 1.784.253 người tham gia bảo hiểm y tế.

z5041205489044_1fd55c4108cadf0fbdd6991041638185.jpg
Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Hải Dương ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân

Việc giải quyết, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp chủ động, kịp thời, tiếp tục cải cách, phục vụ tối đa người tham gia và thụ hưởng, đẩy mạnh ứng dụng chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt. Trong năm 2023, toàn tỉnh giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho tổng số 33.987 người; giải quyết cho 173.060 lượt người hưởng các chế độ ngắn hạn với tổng số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp lên đến hơn 6.830 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm Xã hội tỉnh tích cực đồng hành cùng ngành y tế bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2023, toàn tỉnh đã có 3.170.382 lượt người đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 228.278 lượt người so với năm 2022, với tổng số tiền chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên 1.692 tỷ đồng.

img_0840-2.jpg
Bảo hiểm Xã hội tỉnh luôn chú trọng công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Mặt khác, Bảo hiểm Xã hội tỉnh luôn đẩy mạnh chuyển đổi số, quyết liệt triển khai Đề án 06 của Chính phủ, cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Năm 2023 trên địa bàn tỉnh có 1.732.516 người được đồng bộ căn cước công dân, định danh cá nhân với thẻ bảo hiểm y tế để đi khám chữa bệnh, đạt 99,8%; 282 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đạt 100% thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân. Phê duyệt cài đặt, sử dụng 137.984 tài khoản VssID, vượt 8,15% kế hoạch giao năm 2023.

Ngoài ra, công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp bằng nhiều hình thức, thường xuyên đổi mới về nội dung. Công tác thanh tra - kiểm tra ngày càng phát huy được vai trò và thế mạnh trong việc ngăn ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...

img_0839.jpg
Bảo hiểm Xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động

Năm 2024, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp các sở, ngành, tổ chức chính trị-xã hội triển khai tốt các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hải Dương nỗ lực thực hiện công tác an sinh xã hội