Nông nghiệp - Nông thôn

Hải Dương có 268 trường hợp vi phạm trên đất lâm nghiệp

HOÀNG LINH 30/05/2024 07:00

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản yêu cầu phân loại vi phạm trên đất lâm nghiệp để xây dựng phương án xử lý phù hợp.

z5487505337547_cb5e7d4df4da9829c0f96d05d6ae4243.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 7) vào chiều 29/5

Chiều 29/5, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 7) để xem xét, thảo luận các nội dung, tờ trình do một số sở, ngành, địa phương báo cáo.

Xem xét báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình vi phạm trên đất nông nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu phải có phương án xử lý phù hợp các trường hợp vi phạm. Đối với những vi phạm phát sinh từ khi Luật Lâm nghiệp có hiệu lực (từ năm 2019 đến nay), phải kiên quyết xử lý, tháo gỡ dứt điểm. Còn các vi phạm cũ, xây dựng từ lâu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn rà soát, phân loại vi phạm. Việc phân loại căn cứ theo quy định của pháp luật trong thời gian còn hiệu lực. Trên cơ sở đó tham mưu phương án xử lý tối ưu, bảo đảm khách quan, công bằng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhấn mạnh thời gian tới, các cơ quan, đơn vị liên quan phải xác định rõ chủ thể quản lý đất lâm nghiệp, tránh chồng chéo để nâng cao hiệu quả quản lý.

z5487498360658_38f0d1e6f500e243fe48b929f07db63d.jpg
Đồng chí Chủ tịch UBND TP Chí Linh Nguyễn Văn Kiên báo cáo tình hình vi phạm trên đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến đầu tháng 5/2024 trên địa bàn tỉnh Hải Dương tồn tại 268 điểm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp và đất trồng cây ăn quả có nguồn gốc nông lâm trường. Trong đó có 89 công trình trên đất nông nghiệp, 179 công trình trên đất trồng cây ăn quả có nguồn gốc nông lâm trường ở Chí Linh do Ban Quản lý rừng quản lý. Các công trình này đã xây dựng từ lâu, chủ yếu là nhà tạm, lán trại để chứa dụng cụ, vật tư nông nghiệp cho hoạt động sản xuất, chăn nuôi. Trên đất trồng cây ăn quả, một số hộ xây dựng nhà ở…

HOÀNG LINH
(0) Bình luận
Hải Dương có 268 trường hợp vi phạm trên đất lâm nghiệp
ss