Ít mà tinh

THỨ SÁU, 13/05/2022 10:20:23

Tại Hội nghị Trung ương 5 vừa rồi, vấn đề xây dựng Đảng từ gốc, từ cơ sở đã được đồng chí Tổng Bí thư kết luận, trong đó nhấn mạnh phải nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.

Trong cuộc họp tháng này, chi bộ A xem xét việc kết nạp đảng viên mới. Đồng chí P. phát biểu:

- Nếu chi bộ ta không làm khẩn trương thì có nguy cơ không đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ này mất. Trong khi chúng ta có sẵn nguồn quần chúng đã học cảm tình Đảng.

- Chi bộ ta từng có quần chúng được cử đi học cảm tình đã lâu, giờ đã quá hạn mà vẫn chưa được kết nạp, làm bản thân họ cũng nản. Giờ mà lại cử họ đi học lại tôi nghĩ chưa chắc họ đã đi - đồng chí N. nói.

Nghe mấy đồng chí nêu ý kiến, đồng chí Phó Bí thư chi bộ phát biểu:

- Kết nạp đảng là một chỉ tiêu quan trọng nhưng tôi nghĩ chúng ta cần xem xét thận trọng, tránh việc kết nạp chỉ cho đủ chỉ tiêu. Quần chúng được xem xét kết nạp đảng phải thực sự có động cơ phấn đấu rõ ràng, nổi bật hơn các quần chúng khác.

- Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Phó Bí thư. Nhưng tôi cho rằng, thời gian qua việc giúp đỡ quần chúng của các đảng viên trong chi bộ chưa thực sự tích cực. Từ đầu năm tới nay có một số đồng chí đã chuyển công tác, có đồng chí đảng viên mới chuyển về sinh hoạt ở chi bộ nhưng chúng ta vẫn chưa phân công lại việc giúp đỡ quần chúng. Điều này dẫn tới việc giúp đỡ quần chúng chưa liên tục, có thời điểm bị hẫng, bị trống.

- Đúng vậy, chi bộ cần khẩn trương phân công lại việc giúp đỡ quần chúng. Hơn nữa, việc kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ quần chúng của các đảng viên cần thường xuyên hơn, chứ như bây giờ có khi cả nửa năm cũng chả có báo cáo gì.

- Thời gian sinh hoạt chi bộ chúng ta thường chỉ dành để kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ tháng qua, triển khai nhiệm vụ tháng mới, sinh hoạt chuyên đề, kiểm tra, giám sát chứ phần dành cho công tác phát triển đảng rất ít. Chỉ khi xem xét giới thiệu quần chúng đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng hoặc xem xét kết nạp đảng viên mới đưa ra bàn, còn nhiều cuộc sinh hoạt chi bộ thường bỏ qua nội dung này.

Thấy không còn đồng chí nào ý kiến thêm, đồng chí Bí thư chi bộ phát biểu kết luận:

- Tại Hội nghị Trung ương 5 vừa rồi, vấn đề xây dựng Đảng từ gốc, từ cơ sở đã được đồng chí Tổng Bí thư kết luận, trong đó nhấn mạnh phải nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Đối với chi bộ ta cũng vậy, việc kết nạp đảng phải theo tinh thần ít mà tinh. Phải thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng phát triển đảng viên từ khâu cập nhật kịp thời kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đảng viên giúp đỡ quần chúng cho đến khâu xem xét lựa chọn quần chúng ưu tú nhất để giới thiệu xem xét kết nạp Đảng. Đảng viên có chất lượng thì chi bộ mới mạnh được.

Kết quả, trong hai quần chúng được đưa ra xem xét, Chi bộ A biểu quyết giới thiệu 1 người để đề nghị kết nạp đảng, còn 1 quần chúng phải tiếp tục giúp đỡ thêm.
 
ĐỒNG CHÍ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu