Hải Dương luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác 1.420 lượt cán bộ ngành giáo dục

THỨ NĂM, 07/10/2021 13:38:39

1.420 lượt cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên kế toán các trường học ở Hải Dương đã được luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác trong các năm học 2019-2020 và 2020-2021.

Đó là số liệu được tổng hợp theo kết quả giám sát chuyên đề về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong tỉnh giai đoạn 2019-2021 do Ban Pháp chế HĐND tỉnh vừa tiến hành. Cấp tiểu học có số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên được luân chuyển, chuyển đổi nhiều nhất với tổng số 582 người.

Việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác trong ngành giáo dục và đào tạo được thực hiện thường xuyên ở toàn bộ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, góp phần điều hòa, phân bổ chất lượng cán bộ, giáo viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục. 

 PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu