Luân chuyển 32 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

04/08/2023 08:43

Trong 32 cán bộ quản lý có 4 hiệu trưởng thuộc diện luân chuyển, điều động, còn lại là phó hiệu trưởng.


 Đồng chí Lương Văn Việt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định điều động, luân chuyển cho các đồng chí Hiệu trưởng Trường THPT: Nam Sách, Nam Sách II, Thanh Bình và Hà Đông.
Ảnh: Hà Phương

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định luân chuyển, điều động 32 cán bộ quản lý đợt 1 năm 2023.

Việc luân chuyển, điều động cán bộ quản lý thuộc nhiều trường THPT ở 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, trừ huyện Cẩm Giàng và TP Hải Dương sẽ thực hiện trong đợt 2.

Trong 32 cán bộ quản lý có 4 hiệu trưởng thuộc diện luân chuyển, điều động, gồm: Hiệu trưởng Trường THPT Nam Sách II đến làm Hiệu trưởng Trường THPT Nam Sách và ngược lại; Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Bình đến làm Hiệu trưởng Trường THPT Hà Đông (cùng huyện Thanh Hà) và ngược lại. Còn lại là luân chuyển, điều động các phó hiệu trưởng.

Các quyết định về công tác cán bộ này nhằm thực hiện Quy định số 646-QĐ/TU ngày 1.1.2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về luân chuyển cán bộ. Hiệu trưởng không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ (8 năm) liên tục ở cùng một đơn vị. Phó hiệu trưởng giữ chức vụ không quá 10 năm liên tục ở cùng một đơn vị. 

THẾ ANH

(0) Bình luận
Luân chuyển 32 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT
ss