Công tác cán bộ

Những chức danh cán bộ nào ở Hải Dương thuộc diện luân chuyển giai đoạn 2023-2025?

NINH TUÂN 31/08/2023 11:19

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 28/8/2023 luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

00:00

files-library-images-site-1-20230810-web-audio-thi-uy-kinh-mon-co-bi-thu-moi-1-.jpg
Việc kết hợp luân chuyển với điều động cán bộ giúp tăng cường nhân sự cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng trao quyết định điều động đồng chí Nguyễn Vỹ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Dương đến công tác tại Thị ủy Kinh Môn, giữ chức Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 12.8.2023

Thời gian luân chuyển ít nhất 3 năm

Theo đó, từ năm 2023 đến cuối tháng 8.2025, các chức danh Bí thư cấp ủy cấp huyện dự kiến được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương, gồm Thành ủy Chí Linh và các Huyện ủy: Thanh Hà, Kim Thành, Ninh Giang, Thanh Miện, Tứ Kỳ.

Với trường hợp cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương cấp trưởng đã giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ (8 năm) và cấp phó đã giữ chức vụ 10 năm liên tiếp ở cùng một địa phương, cơ quan, đơn vị giai đoạn 2023 - 2025, như sau: Năm 2023, dự kiến luân chuyển, điều động ở các đơn vị: Sở Công thương (1 vị trí), UBND huyện Thanh Miện (1 vị trí), Trường Chính trị tỉnh (1 vị trí), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (1 vị trí), Trường Cao đẳng Nghề (1 vị trí).

Năm 2024, dự kiến luân chuyển, điều động ở các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (1 vị trí), Ban Dân vận Tỉnh ủy (1 vị trí), HĐND huyện Bình Giang (1 vị trí), UBND huyện Gia Lộc (1 vị trí).

Năm 2025, dự kiến luân chuyển, điều động ở các đơn vị: UBND huyện Kim Thành (1 vị trí), UBND huyện Thanh Miện (2 vị trí), UBND huyện Gia Lộc (1 vị trí), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (1 vị trí), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (1 vị trí).

Với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quản lý và cán bộ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, căn cứ vào nhu cầu thực tiễn công tác cán bộ của tỉnh, từ năm 2023 đến cuối tháng 8/2025, sẽ luân chuyển, điều động một số vị trí để đào tạo, bồi dưỡng và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Thời gian luân chuyển ít nhất là 3 năm (36 tháng), trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc bố trí công tác với cán bộ sau luân chuyển căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, tình hình đội ngũ cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị gắn kết quả công tác của cán bộ và nhận xét, đánh giá cán bộ của cấp có thẩm quyền theo quy định.

Tiêu chuẩn cán bộ luân chuyển

bn-a-thanh.jpg
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Hiệu trao quyết định luân chuyển đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Nhật Thanh đến công tác tại Huyện ủy Ninh Giang; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Ninh Giang nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 1.7.2022 (ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, cán bộ luân chuyển phải có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác và triển vọng phát triển, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của chức vụ đảm nhiệm khi luân chuyển. Cán bộ luân chuyển phải bảo đảm sức khỏe và còn thời gian công tác ít nhất 10 năm tính từ thời điểm luân chuyển.

Riêng các đồng chí trưởng phòng hoặc tương đương của các ban, cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được luân chuyển về cấp huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và tương đương, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp huyện được luân chuyển lên cơ quan cấp tỉnh; các đồng chí trưởng phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và tương đương được luân chuyển về cấp xã, thì phải còn thời gian công tác ít nhất 13 năm. Trường hợp cụ thể do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương xem xét quyết định.

Nguyên tắc bố trí chức danh được thực hiện theo Quy định số 646-QĐ/TU ngày 1.1.2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ.

Những trường hợp không thực hiện luân chuyển, điều động là các đồng chí: có thời gian công tác còn dưới 2 năm (24 tháng); không đủ tuổi tái cử tại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; có liên quan đến đại biểu HĐND cấp huyện chưa có nhân sự thay thế.

Khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín

Kế hoạch luân chuyển cán bộ này nhằm thực hiện Quy định số 646-QĐ/TU ngày 1.1.2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về luân chuyển cán bộ và Đề án số 02-ĐA/TU ngày 15.8.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2030. Kết hợp luân chuyển với điều động, tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, góp phần thúc đẩy thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp tại một cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kế hoạch còn nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng về tác cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quản lý có môi trường rèn luyện, thử thách, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện, khắc phục tâm lý chủ quan, tư tưởng thỏa mãn, dễ dẫn đến bảo thủ, độc đoán khi cán bộ công tác lâu dài ở một vị trí, một địa bàn; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2023-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu việc luân chuyển phải tiến hành nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; không để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ; kết hợp giữa luân chuyển và điều động bố trí sắp xếp cán bộ cho phù hợp, giải quyết hài hòa giữa sử dụng nguồn tại chỗ, nguồn từ nơi khác để vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt, vừa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lâu dài. Phải đánh giá đúng cán bộ, đúng nhu cầu nơi đi và nơi đến để luân chuyển cán bộ cho phù hợp.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh cần thống nhất cao về nhận thức; tổ chức quán triệt, triển khai để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thống nhất nhận thức và hành động. Cán bộ được luân chuyển, điều động và cơ quan, đơn vị có cán bộ được luân chuyển, điều động đi, đến phải nghiêm túc chấp hành quyết định về công tác cán bộ.

Phạm vi, đối tượng luân chuyển

Phạm vi luân chuyển: Luân chuyển từ cấp tỉnh về cấp huyện và ngược lại; từ cấp huyện về cấp xã và ngược lại; từ huyện, thị xã, thành phố này sang huyện, thị xã, thành phố khác; luân chuyển giữa các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước có cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quản lý trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng luân chuyển:

- Bí thư Huyện uỷ, Thành ủy, Thị ủy: Để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương.

- Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương cấp trưởng đã giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ (8 năm) liên tục ở cùng một địa phương, cơ quan, đơn vị, gồm: Bí thư Huyện uỷ, Thành ủy, Thị ủy, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; Chủ tịch UBND cấp huyện; cấp trưởng sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; cấp trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh; cấp trưởng phòng và tương đương của các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương quản lý

- Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương cấp phó đã giữ chức vụ 10 năm liên tục ở cùng một địa phương, cơ quan, đơn vị, gồm: Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện; Phó Chủ tịch UBND cấp huyện; cấp phó sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; cấp phó đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương.

NINH TUÂN
(0) Bình luận
Những chức danh cán bộ nào ở Hải Dương thuộc diện luân chuyển giai đoạn 2023-2025?