Nông nghiệp - Nông thôn

Gia Lộc tập trung giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi

PV 03/02/2024 15:16

Năm 2024, huyện Gia Lộc (Hải Dương) tập trung giải tỏa các vi phạm công trình thủy lợi.

vi-pham-thuy-loi-.jpg
Một công trình vi phạm tại xã Yết Kiêu (Gia Lộc)

Từ cuối tháng 10/2023 đến nay, huyện Gia Lộc đã giải tỏa 34 vi phạm công trình thủy lợi. Trong đó, 8 vi phạm do Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện quản lý gồm: 4 vi phạm ở xã Hoàng Diệu, 3 vi phạm ở xã Hồng Hưng và 1 vi phạm ở xã Thống Nhất; 26 vi phạm do các địa phương quản lý.

Ngày 13/10/2023, UBND huyện Gia Lộc ban hành kế hoạch xử lý, giải tỏa vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. UBND huyện đã thống kê chi tiết 326 trường hợp vi phạm công trình thủy lợi gồm: thời gian, tính chất và mức độ vi phạm; đồng thời giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thành lập các tổ công tác, tuyên truyền để người dân hiểu và tự giác chấp hành pháp luật về bảo về công trình thủy lợi, từng bước tổ chức ra quân giải tỏa các vi phạm.

Năm 2024, huyện Gia Lộc có kế hoạch tập trung xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi. Tháng 2 và tháng 3 tập trung tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành; tổ chức cho các hộ dân có công trình vi phạm ký cam kết tự nguyện tháo dỡ, giải tỏa. Từ tháng 4 ra quân giải tỏa vi phạm các trường hợp không tự giác thực hiện.

PV
(0) Bình luận
Gia Lộc tập trung giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi