Không thể xuyên tạc về Bác

THỨ BẢY, 16/05/2020 11:38:54

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công lao to lớn của Bác không chỉ được các thế hệ người Việt Nam ghi nhớ mà còn cả thế giới thừa nhận, vinh danh.

Những ngày tháng 5, trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đang tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020) và tôn vinh những đóng góp to lớn của Người đối với cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế thì nhiều thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, phản động lại cố tình bịa đặt, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.

Chúng triệt để sử dụng internet và mạng xã hội để chống phá. Chúng ngang nhiên lập các trang mạng, thành lập “nhóm”, “hội đoàn”, “cộng đồng”; câu kết với các đài truyền hình, phát thanh tiếng Việt có tư tưởng chống cộng cực đoan ở nước ngoài như RFA, VOA... để đăng tải các bài viết, bình luận xuyên tạc, kích động, bôi nhọ về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 6.5, trên trang của tổ chức Việt Tân, Người buôn gió… những kẻ tự xưng là “nhà dân chủ” lại cho rằng Hồ Chí Minh "có xuất thân không rõ ràng, đời tư không trong sáng", là "nhà dân tộc chủ nghĩa hẹp hòi". Nội dung xuyên suốt trong các bài viết của những kẻ cơ hội chính trị là nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận, hạ bệ uy tín, thanh danh và cuộc đời của Bác; kích động, dụ dỗ, kêu gọi người dân Việt Nam tẩy chay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Cần khẳng định rằng những luận điệu của các phần tử phản động đăng tải trên các trang mạng là hoàn toàn bịa đặt, vu khống; dù chúng có những chiêu trò, âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt đến đâu thì cũng không thể bôi nhọ được phẩm giá cao đẹp của Hồ Chí Minh. Lịch sử đã chứng minh một sự thật hiển nhiên là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như công lao to lớn của Người đối với cách mạng Việt Nam không chỉ được các thế hệ người Việt Nam đời đời ghi nhớ mà còn cả thế giới thừa nhận, vinh danh. Với mỗi người dân Việt Nam yêu nước, Hồ Chí Minh vừa là lãnh tụ, vừa là cha, là bác, là anh, là người bạn gần gũi, thân thương trong mỗi gia đình.

Không chỉ được người dân Việt Nam tin yêu, kính trọng mà nhân dân yêu chuộng hòa bình và tiến bộ trên thế giới vô cùng kính phục, ngưỡng mộ và dành cho Người tình cảm sâu đậm. Năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) thông qua nghị quyết về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tôn vinh Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Nghị quyết của UNESCO ghi rõ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; những đóng góp quan trọng và nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật chính là sự kết tinh của truyền thống văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam…”.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn 80 năm qua đã khẳng định, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh của truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta. Để việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, là ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, ngày 15.5.2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhiệt tình hưởng ứng, tự nguyện thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng.

 NGUYỄN THANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu