17 phòng khám được phân tuyến và xếp hạng

Sở Y tế vừa quyết định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật tương đương tuyến III và xếp hạng tương đương hạng III đối với 17 phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Tin mới nhất