Bế mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Hải Dương, thông qua 13 nghị quyết

02/06/2023 17:23

Chiều 2.6, sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và bế mạc.

Chỉ rõ nhiều hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương ghi nhận các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thống nhất cao với các nội dung trình tại kỳ họp.


Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương phát biểu bế mạc kỳ họp

Tại kỳ họp này, căn cứ theo các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Trung ương, HĐND tỉnh Hải Dương đã tiến hành bãi nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu và tiến hành bầu bổ sung Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh để ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy chính quyền của tỉnh. HĐND tỉnh Hải Dương cũng đã dân chủ thảo luận, thống nhất thông qua 8 nghị quyết về các nội dung phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Hải Dương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu trân trọng cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng và sẽ thống nhất, quán triệt triển khai trong thời gian tới. Trong đó có các định hướng chiến lược và những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Nhìn lại chặng đường 2 năm vừa qua, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu nhận thấy dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quyết tâm của chính quyền các cấp, sự phối hợp vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Hải Dương đã kiểm soát ổn định tình hình dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, trên cơ sở các đánh giá, kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương năm 2021, 2022, báo cáo của UBND tỉnh và kết quả giám sát của HĐND tỉnh cho thấy trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND tỉnh còn có một số hạn chế cần được thẳng thắn đánh giá và nhìn nhận. Năm 2021, có 3/14 chỉ tiêu không đạt, năm 2022 có 7/16 chỉ tiêu không đạt, gồm cả các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội. Một số vấn đề được dự báo sẽ rất khó khăn cho việc thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ, không đạt so với yêu cầu đề ra.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu đã chỉ rõ nhiều hạn chế trong việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như việc lập, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất còn lúng túng. Chậm triển khai một số đề án, công trình trọng điểm, các dự án trong kế hoạch đầu tư công. Một số chương trình, đề án chưa mang lại kết quả rõ nét. Trong thu hút đầu tư, các khó khăn của doanh nghiệp chậm được tháo gỡ...


Các đại biểu biết quyết thông qua nghị quyết của kỳ họp

Không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu cho biết những nội dung này đã được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phân tích trong nhiều hội nghị và ban hành nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo. Việc HĐND tỉnh Hải Dương liên tục tổ chức các kỳ họp chuyên đề để kịp thời ban hành các nghị quyết, tháo gỡ khó khăn và các vấn đề cấp bách là một minh chứng thể hiện tinh thần chỉ đạo quyết liệt của tỉnh. 

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan dẫn đến các hạn chế, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu khẳng định có nguyên nhân chủ quan. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Hiệu đề nghị HĐND tỉnh cần đánh giá việc điều hành của Thường trực HĐND, tiếp tục đồng hành với UBND tỉnh trong phối hợp với các cơ quan chuyên môn.

UBND tỉnh cần đánh giá đầy đủ, sâu kỹ những hạn chế trong thời gian qua để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành để thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu cũng đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết mà kỳ họp lần này đã thông qua. Đề nghị Thường trực HĐND và các ban HĐND, tổ đại biểu và các đại biểu đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm các công trình, dự án được tổ chức thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật. (Xem bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí tân Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Lê Văn Hiệu tại đây).
HĐND tỉnh Hải Dương thông qua 13 nghị quyết

Tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Hải Dương đã biểu quyết thông qua 13 nghị quyết gồm 5 nghị quyết về công tác nhân sự và 8 nghị quyết về đầu tư công, ngân sách. 8 nghị quyết về đầu tư công, ngân sách gồm:

(1) Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương

(2) Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18, TP Chí Linh

(3) Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với quốc lộ 5

(4) Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường dẫn cầu Cậy mới và đường 33 m kéo dài (qua địa phận huyện Cẩm Giàng) nối đường Vũ Công Đán, TP Hải Dương

(5) Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án xử lý sự cố đê điều trên địa bàn huyện Nam Sách và huyện Thanh Hà

(6) Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông Sặt - Phủ, Bình Giang

(7) Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022

(8) Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023.

PHONG TUYẾT - THÀNH CHUNG


(0) Bình luận
Bế mạc Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Hải Dương, thông qua 13 nghị quyết
ss