124.440 sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng trong 10 năm

18/11/2019 08:23

Trong 10 năm 2009-2019, toàn tỉnh đã có 124.440 sáng kiến, kinh nghiệm, 218 công trình, đề tài khoa học được phổ biến, áp dụng.

Trong đó có 73 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đoạt giải thưởng tại các hội thi sáng tạo cấp tỉnh, 6 công trình, đề tài đoạt giải toàn quốc.

Từ các phong trào thi đua, các cuộc vận động "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; thi đua nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật... cán bộ, công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh đã làm lợi gần 4.000 tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị.

Cũng trong 10 năm qua, toàn tỉnh có 35 người nhận bằng "Lao động sáng tạo", 2.496 lượt cán bộ, nhân viên, viên chức được tôn vinh các danh hiệu “Bàn tay vàng” và “Công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu”.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    124.440 sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng trong 10 năm