Cẩm Giàng xây dựng 40 vùng lúa chất lượng cao

THỨ BA, 02/06/2020 21:28:11

Vụ mùa năm nay, huyện Cẩm Giàng xây dựng 40 vùng sản xuất lúa chất lượng cao tập trung với quy mô từ 10 ha trở lên/vùng, giảm 1 vùng so với vụ mùa năm ngoái.

Vụ mùa năm nay, huyện Cẩm Giàng phấn đấu gieo cấy 4.000 ha lúa, trong đó có 68% diện tích lúa chất lượng cao, tăng 2% so với vụ mùa năm ngoái. Các địa phương xây dựng 40 vùng sản xuất lúa chất lượng cao tập trung với quy mô từ 10 ha trở lên/vùng, giảm 1 vùng so với vụ mùa năm ngoái. 

Huyện Cẩm Giàng đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền về lợi ích quy vùng sản xuất lúa tập trung. Các cấp, ngành chủ động hỗ trợ giống, vốn, hướng dẫn nông dân thực hiện quy vùng, gieo cấy đúng lịch thời vụ, cơ cấu giống...
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu