​Gia Lộc: Thêm 36.000 m2 nhà màng

THỨ BA, 21/01/2020 14:20:20

Đến nay, huyện Gia Lộc có 84.240 m2 nhà màng và 24.320m2 nhà lưới, tăng 36.000m2 nhà màng so với năm 2018.

Diện tích nhà màng tăng do trong năm 2019 tỉnh phân bổ kinh phí cho Gia Lộc xây dựng nhà màng. Các xã Phạm Trấn, Gia Lương, Gia Tân, Đoàn Thượng, Toàn Thắng và thị trấn Gia Lộc có diện tích nhà màng, nhà lưới lớn.

Nhà màng, nhà lưới ở Gia Lộc chủ yếu trồng rau hữu cơ, dưa lưới, dưa chuột baby, hoa. Hiệu quả kinh tế của nông sản trồng trong nhà màng, nhà lưới cao hơn từ 50 - 70% so với trồng bên ngoài.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu