Tổ chức dạy thêm giữa cao điểm dịch Covid-19 bị xử lý thế nào?

THỨ TƯ, 25/03/2020 14:37:36

Hỏi: Trong bối cảnh Chính phủ và các bộ, ngành căng mình chống dịch, ngành giáo dục cho học sinh nghỉ học thì vẫn có giáo viên bất chấp 'đăng đàn' kêu gọi mở lớp dạy học thêm thì bị xử lý thế nào?

PHẠM HƯƠNG (TP Hải Dương)

Trả lời: Trước tiên có thể khẳng định rằng, với các địa phương đã có yêu cầu của cơ quan y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường yêu cầu tạm thời cho học sinh nghỉ học thì các hoạt động khác như dạy thêm học thêm cũng cần phải hủy cho phù hợp với khuyến nghị của ngành y tế hạn chế tụ tập đông người.

Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm tại điều 6, quy định: “Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm trong phạm vi cả nước”, “các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm” và “UBND các cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm theo phân cấp của Chính phủ”.

Với tinh thần Chỉ thị 05 của Thủ tướng chính phủ, chống dịch như chống giặc và ngành y tế khuyến nghị hạn chế tụ tập đông người nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao cho các sở giáo dục, trường học quyết định việc cho học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19.

Đặc biệt công điện số 156/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 tại mục 6 đã nêu: “Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể việc cho học sinh nghỉ học, đặc biệt đối với học sinh dưới 12 tuổi tại các tỉnh đã công bố dịch; chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn, khử trùng trường, lớp học”.

Nghị định số 27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, tại điều 13 hình thức buộc thôi việc nêu:“Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu