Tỷ lệ giường bệnh vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

THỨ BẢY, 12/01/2019 12:00:27

Năm 2018, tỉnh ta đã đạt tỷ lệ 30,1 giường bệnh/1 vạn dân.

Tỷ lệ này đã vượt chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu năm 2018 (28,7 giường/1 vạn dân) và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra (30 giường bệnh/1 vạn dân vào năm 2020).

Năm 2018, UBND tỉnh đã giao thêm 165 giường bệnh kế hoạch cho 12 bệnh viện. Ngoài ra, để người bệnh không phải nằm ghép, các bệnh viện thuộc Sở Y tế đã kê thêm số giường ngoài kế hoạch. Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2019 sẽ đạt 31,2 giường bệnh/1 vạn dân. Tỷ lệ giường bệnh cao đã góp phần giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện và đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

HUYẾN TRANG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu