Thêm 13 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế

THỨ BA, 27/11/2018 13:23:51

UBND tỉnh vừa quyết định công nhận 13 xã trong tỉnh đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2018.

Các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Hà mỗi nơi có 3 xã; Thanh Miện, Kim Thành mỗi nơi có 2 xã. Như vậy đến nay, toàn tỉnh có 243 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt 91%. 22 xã chưa đạt chuẩn quốc gia về y tế hầu hết do thiếu về tiêu chí cơ sở vật chất, tập trung ở các huyện Ninh Giang, Tứ Kỳ, Kim Thành.

Việc các địa phương quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ y, bác sĩ đạt chuẩn quốc gia góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu