Đường dây nóng phòng chống Covid-19

THỨ BA, 04/02/2020 10:44:19

Sở Y tế Hải Dương đã công bố 24 số điện thoại đường dây nóng phòng chống Covid-19 của ngành y tế Hải Dương và 3 số điện thoại đường dây nóng của Sở Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về y tế.


Số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch Covid -19 của ngành y tế Hải Dương


Số điện thoại Sở Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về y tế tinh Hải Dương
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu