30 mô hình công an "dân vận khéo"

THỨ BA, 19/10/2021 10:27:43

Công an tỉnh hiện duy trì 30 mô hình "dân vận khéo" trên các lĩnh vực công tác.

Nhiều mô hình điển hình như: “Bàn tiếp dân văn hóa”, “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, “Tiếp dân, làm theo lời Bác”...

Thông qua các mô hình dân vận, từ năm 2016 đến nay đã có 145 lượt tập thể, cá nhân trong ngành được các cấp khen thưởng. 

Thực hiện Đề án “Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn; cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự”, Công an tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 2.173 mô hình “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ an ninh trật tự” tại các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp.
 PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu