Tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn đi lao động Hàn Quốc

17/03/2023 06:30

Người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS từ ngày 20-24.3 với các ngành sản xuất chế tạo - xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp.


Người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Hải Dương, đường An Định, phường Việt Hòa (TP Hải Dương) để nộp hồ sơ đăng ký dự thi


Từ ngày 20-24.3, Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Hải Dương (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS).

Người lao động đạt yêu cầu qua vòng thi tiếng Hàn mới được làm hồ sơ đăng ký kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực.

Đợt này, lao động của TP Chí Linh không được đăng ký dự thi do địa phương có nhiều lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Người lao động ở các địa phương còn lại từng làm việc tại Hàn Quốc về nước đúng hạn được phép đăng ký dự thi. Thí sinh có hành vi gian lận trong kỳ thi sẽ bị cấm tham gia Chương trình EPS trong vòng 4 năm.

Đây là đợt dự thi tiếng Hàn đầu tiên trong năm 2023 của Hải Dương.  

HẢI MINH

(0) Bình luận
Tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn đi lao động Hàn Quốc