[Đồ họa] Tiêu chuẩn tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc (EPS) năm 2023

14/03/2023 10:26

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội vừa thông báo tuyển chọn lao động Hải Dương đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình (EPS) năm 2023 với những tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể.

Thực hiện: LAN ANH

(0) Bình luận
[Đồ họa] Tiêu chuẩn tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc (EPS) năm 2023