Khoa học - Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương thêm 1 thủ tục hành chính

PV 21/03/2024 19:18

UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt danh mục 1 thủ tục hành chính mới ban hành và quy trình nội bộ giải quyết thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

z5270934966398_7aecd5d3b40da7c15496c0afbbd56316.jpg
Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương thực hiện thêm 1 thủ tục hành chính

Đó là thủ tục xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên. Thủ tục được giải quyết trong 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định. Đối với dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ phức tạp, trong trường hợp cần thiết, trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức khảo sát thực tế tại dự án đầu tư để xác định công nghệ của dự án.

Thực hiện thủ tục này không thu phí, lệ phí. Địa điểm thực hiện tại quầy tiếp nhận của Sở Khoa học và Công nghệ ở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương.

Đây là thủ tục hành chính mới đầu tiên được ban hành trong năm nay của sở. Sở Khoa học và Công nghệ đang thực hiện giải quyết 57 thủ tục hành chính, trong đó thủ tục ngắn nhất chỉ có 1 ngày.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương thêm 1 thủ tục hành chính