Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ chú trọng công tác kiểm tra

22/04/2023 09:21

Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Hải Dương chú trọng công tác kiểm tra, nâng cao ý thức chấp hành của đoàn viên công đoàn.

Ban Chấp hành Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ khóa mới ra mắt

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ phấn đấu 100% số đoàn viên công đoàn được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm. Công đoàn sở đạt vững mạnh; cơ quan đạt đơn vị văn hóa cấp cơ sở. 100% số công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên; 95% số đoàn viên nữ trở lên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; giới thiệu ít nhất 5 đoàn viên công đoàn ưu tú để xem xét, bồi dưỡng và kết nạp Đảng...

Nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực tham gia xây dựng, góp ý hoàn thiện các quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của sở và các đơn vị trực thuộc bảo đảm theo đúng quy định. Kịp thời động viên, thăm hỏi đoàn viên và thân nhân đoàn viên lúc ốm đau, hoạn nạn; tặng quà con đoàn viên, người lao động dịp năm học mới... Đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến. Đặc biệt, Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ chú trọng công tác kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn đã tiến hành 25 đợt kiểm tra tại các tổ công đoàn cơ sở. Sau các đợt kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn đều gặp gỡ trao đổi, đóng góp ý kiến với các tổ công đoàn để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tại Đại hội đại biểu Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức chiều 21.4, có 7 người được bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn Sở khóa mới.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ chú trọng công tác kiểm tra