Chính trị

Hải Dương yêu cầu rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp

PV 18/03/2024 14:54

UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, kiến nghị đơn giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính đang gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Năm 2023, xã Nam Trung tiếp tục dẫn đầu huyện Nam Sách về chỉ số cải cách hành chính. Trong ảnh: Cán bộ, công chức xã Nam Trung tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp rà soát, kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Trong ảnh: Công chức xã Nam Trung (Nam Sách) tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân (ảnh minh họa)

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với bộ quản lý chuyên ngành, các cơ quan liên quan rà soát, kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính đang còn rườm rà, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp; cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp...

UBND tỉnh cũng yêu cầu thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử; đồng bộ 100% trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình đối với các dịch vụ công trực tuyến đang được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm; đồng thời ưu tiên xây dựng, tích hợp, cung cấp các nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông cung cấp ở mức độ toàn trình đáp ứng yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

Đến ngày 15/3, tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện đều đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2024; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Nhiều cơ quan, đơn vị như các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Tài chính... đã tham mưu UBND tỉnh bổ sung, bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính theo thẩm quyền nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục.

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương yêu cầu rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp