Sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được dịch ra 7 thứ tiếng, 11.000 bản

22/05/2023 19:27

Cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được xuất bản bằng 7 ngoại ngữ, với 11.000 bản sách giấy và sách điện tử.


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa hoan nghênh ý tưởng dịch cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra 7 thứ tiếng

Bộ sách 7 thứ tiếng Anh, Trung Quốc, Lào, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan này đã được Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật tổ chức lễ công bố, giới thiệu vào chiều 19.5.

Trước đó, cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (phiên bản tiếng Việt) ra mắt bạn đọc vào tháng 2.2022, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đến nay, số lượng in ấn và phát hành của phiên bản này đã lên tới gần 30.000 bản.

Nghiên cứu dịch thêm ra ngoại ngữ khác

Theo đơn vị xuất bản cuốn sách, ngay sau khi ra mắt bạn đọc, cuốn sách đã nhận được những đánh giá tích cực và sự quan tâm sâu rộng của dư luận trong và ngoài nước.

Thông qua các đại sứ quán và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, cuốn sách đã thu hút được sự quan tâm sâu sắc của các nhà nghiên cứu, học giả và độc giả các nước.


Tặng sách cho các đại sứ quán tại lễ ra mắt sách

Đó chính là cơ sở cho ý tưởng tổ chức biên dịch, xuất bản cuốn sách này ra tiếng nước ngoài, bước đầu bằng 7 ngoại ngữ chính.

Ngoài các cơ quan và chuyên gia trong nước, dự án biên dịch, xuất bản cuốn sách này ra tiếng nước ngoài còn nhận được sự ủng hộ, hợp tác của các chuyên gia bản xứ từ Lào, Trung Quốc, Canada, Cuba, Nga,…

Song song với việc xuất bản hơn 11.000 bản sách giấy bằng 7 thứ tiếng, cung cấp đến các cơ quan, tổ chức đối ngoại, ngoại giao cả trong và ngoài nước, Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật còn cho ra mắt phiên bản điện tử, phục vụ độc giả miễn phí trên website www.stbook.vn.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - đánh giá cao ý tưởng biên dịch, xuất bản cuốn sách bằng 7 ngoại ngữ của Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật. Ông ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ các chuyên gia, dịch giả uy tín từ các cơ quan, bộ ngành lớn; các chuyên gia bản địa.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá về mức độ quan tâm của dư luận các nước khác về cuốn sách, để qua đó tiếp tục có các đề xuất về việc dịch thêm ra ngoại ngữ khác.


Bộ sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được dịch ra 7 thứ tiếng


Về cuốn sách, ông Nghĩa đánh giá đây là một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng của Đảng về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng, sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng ở Việt Nam.

Có cả sự kế thừa có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để xây dựng bản sắc riêng. Những luận giải khoa học, khách quan cùng những dẫn chứng thực tiễn của Tổng Bí thư về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội được minh chứng bằng thực tiễn công cuộc đổi mới của Việt Nam đã có sức thuyết phục mạnh mẽ đối với dư luận trong nước cũng như quốc tế.

Đây là một tài liệu quý để giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được dịch ra 7 thứ tiếng, 11.000 bản