Góc nhìn

Phải chăng là trốn tránh sự quản lý của tổ chức đảng, sự giám sát của nhân dân?

ĐẶNG ĐÌNH CHIẾN 21/10/2023 08:44

Quản lý đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đảng, một nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn luôn phải quan tâm.

the-dang-vien.jpg

Hơn 93 năm qua, thực hiện những quy định về quản lý đảng viên, các thế hệ đảng viên của Đảng được tu dưỡng rèn luyện, được quản lý chặt chẽ, đã tự nguyện, tự giác chấp hành sự quản lý của tổ chức đảng và sự giám sát của nhân dân. Do vậy kỷ cương, kỷ luật trong Đảng nghiêm minh, tổ chức của Đảng chặt chẽ và thống nhất, phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao.

Tuy nhiên, công tác quản lý đảng viên đang bộc lộ những bất cập, đã tạo ra lỗ hổng để những đảng viên thiếu tự giác, thiếu tu dưỡng rèn luyện, vi phạm những quy định của Đảng về công tác đảng viên. Thực tế hiện nay tại các tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở các đảng bộ xã, phường, thị trấn, chi bộ thôn, khu dân cư đang diễn ra tình trạng một số đảng viên tìm cách thoát ra ngoài tầm quản lý của tổ chức và sự giám sát của nhân dân. Biểu hiện trốn né xuất hiện ở nhiều kiểu, dạng. Có khi là lợi dụng việc duy trì không tốt chế độ sinh hoạt chi bộ, có những đảng viên thiếu nhiệt huyết và trách nhiệm đã biện lý do nghỉ sinh hoạt, tình trạng đến dự sinh hoạt muộn về sớm, không cần ghi chép. Việc xem xét cho đảng viên được miễn, hoãn sinh hoạt chưa chặt chẽ, không đúng quy định của Trung ương, cho nên có đảng viên không thuộc diện vẫn vin lý do tuổi cao, sức yếu hoặc bị bệnh để làm đơn xin miễn sinh hoạt, miễn công tác. Số đảng viên trẻ do phải đi làm ăn, mặc dù không thuộc diện đi xa nơi cư trú, có thể thu xếp để dự sinh hoạt chi bộ được, nhưng vẫn viện lý do xin được miễn sinh hoạt có thời hạn. Trong khi đó, tình trạng gia tăng đảng viên làm kinh tế xa nơi cư trú, cho miễn sinh hoạt nhưng việc quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ đảng viên và đánh giá chất lượng đảng viên thuộc diện này đang gặp nhiều vướng mắc.

Ngoài ra, có không ít đảng viên khi được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên... thì làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về quê hoặc địa phương nào đó không phải nơi cư trú thường xuyên, thậm chí có những trường hợp làm thủ tục chuyển sinh hoạt nhưng không nộp về địa phương nơi cư trú thường xuyên.

Hiện nay, ở thôn, khu dân cư đảng viên phần lớn là người nghỉ hưu nên đa số có tâm lý nghỉ ngơi, một bộ phận không nhỏ không tham gia bất cứ công việc gì hoặc không nhận bất cứ nhiệm vụ gì ở nơi cư trú, không tham gia tổ chức đoàn thể nào.

Những biểu hiện nêu trên của một số đảng viên thực chất là tìm cách trốn tránh thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, thoát ra ngoài tầm quản lý của tổ chức đảng và sự giám sát của nhân dân. Cho dù, đây chỉ là số ít nhưng không thể xem nhẹ. Đáng lo ngại là ở một số chi bộ, đảng bộ không có biện pháp để chấn chỉnh, xử lý kịp thời những đảng viên có biểu hiện như trên, có nơi đảng viên xem đó là chuyện bình thường.

Những biểu hiện trên là vi phạm những quy định của Đảng, vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm đến tư cách đảng viên, ảnh hưởng xấu đến bản chất, danh dự và uy tín của Đảng trước nhân dân. Ngoài chấn chỉnh, xem xét và xử lý nghiêm minh những đảng viên vi phạm, cấp ủy các cấp, nhất là các chi bộ ở thôn, khu dân cư cần thực hiện nghiêm những quy định về công tác quản lý đảng viên, quy định những điều đảng viên không được làm, quy định về đảng viên được miễn hoãn sinh hoạt, được làm kinh tế tư nhân, đi làm ăn xa nơi cư trú... Cần mạnh dạn đấu tranh phê phán những biểu hiện trái với quy định của Đảng. Mỗi đảng viên phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, tự nguyện, tự giác, nỗ lực tự phấn đấu, tự giáo dục, rèn luyện.

ĐẶNG ĐÌNH CHIẾN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phải chăng là trốn tránh sự quản lý của tổ chức đảng, sự giám sát của nhân dân?