Tu sửa công trình phục vụ đổ ải

THỨ SÁU, 11/01/2019 16:32:35

Để bảo đảm việc lấy nước đổ ải diễn ra thuận lợi, đến ngày 10.1, toàn tỉnh đã sửa chữa 595 máy bơm, 112 giàn van cánh cống.

Đồng thời chuẩn bị 378 bộ bi, 272 ống bơm, 70 trục bơm, 200 m cáp điện... để chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra. Các địa phương còn tập trung giải tỏa 3 triệu m2 rong bèo, vật cản trên các kênh trục. Tuy nhiên, việc giải tỏa các vi phạm công trình thủy lợi gặp nhiều khó khăn.

Theo kế hoạch, từ ngày 20.1, các địa phương sẽ đưa nước đổ ải tập trung.

NGUYỄN MƠ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu