Lúa Đài thơm 8 cho thu lãi hơn 26,6 triệu đồng/ha

THỨ TƯ, 22/06/2022 15:36:22

Sau khi trừ chi phí, giống lúa này cho lãi trên 26,6 triệu đồng/ha, cao hơn giống đối chứng gần 9,4 triệu đồng/ha.


Các đại biểu tham quan mô hình giống lúa Đài thơm 8 tại xã Quốc Tuấn (Nam Sách)

 
Vụ đông xuân năm nay, lúa Đài thơm 8 được gieo cấy trên quy mô 30 ha ở các xã Lam Sơn (Thanh Miện), Quốc Tuấn (Nam Sách) và Định Sơn (Cẩm Giàng). Kết quả cho thấy, thời gian sinh tưởng của lúa Đài thơm 8 từ 135-138 ngày, tương đương giống đối chứng Bắc thơm 7. Thời điểm lúa trỗ và chín, giống lúa này ít sâu bệnh, cứng cây, chống đổ tốt hơn.

Năng suất lúa Đài thơm 8 đạt 64,52 tạ/ha, cao hơn 12,28 tạ/ha so với giống đối chứng Bắc thơm 7. Sau khi trừ chi phí, giống lúa này cho lãi trên 26,6 triệu đồng/ha, cao hơn giống đối chứng gần 9,4 triệu đồng/ha. 

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu