Giáo dục

Nhiều Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Hải Dương công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh tiêu cực

PV 23/09/2023 17:10

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn, Gia Lộc, Cẩm Giàng đã công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh tiêu cực của ngành.

W_b2fe5648-dde3-4eea-b128-e1b9f379f9f5.jpeg
Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân

Theo tìm hiểu của phóng viên, đến ngày 23/9, các Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn và 2 huyện Gia Lộc, Cẩm Giàng đã công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin, phản ánh tiêu cực của các cơ sở giáo dục.

Đường dây nóng của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Hải Dương là 0912761382-0976020272; Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kinh Môn 0904951535; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lộc 0986712616; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Giàng 0982003069 - 0367218795. Đây đều là số điện thoại của đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc chuyên viên phụ trách công tác kiểm tra của phòng.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo thiết lập và công khai đường dây nóng của ngành giáo dục và đào tạo; đồng thời cử cán bộ tiếp nhận thông tin phản ánh các tiêu cực, tổ chức kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục kịp thời phản ánh sự việc bất thường, báo cáo bằng văn bản kết quả kiểm tra đột xuất về Sở Giáo dục và Đào tạo và đường dây nóng của Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0974530026 hoặc 0982913998; email: duongdaynong@haiduong.edu.vn.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra đầu năm học 2023-2024 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Trong đó có nội dung thực hiện các khoản thu, chi trong năm học 2022-2023 và năm học 2023-2024. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục báo cáo các nội dung phục vụ thanh tra, kiểm tra bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 27/9/2023.

PV
(0) Bình luận
Nhiều Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Hải Dương công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh tiêu cực