Giáo dục

Vi phạm ở Trường THPT Thanh Miện III do Hiệu trưởng chưa nắm đầy đủ quy định

THẾ ANH 16/09/2023 15:03

Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện III phải kiểm điểm trách nhiệm bản thân và những cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện các khoản thu đầu năm học.

W_b8014ebd-e648-49df-bf8f-3c8a9e572edd.jpeg
Trường THPT Thanh Miện III

Theo kết quả kiểm tra, xác minh của Sở Giáo dục và Đào tạo, trường đã triển khai nội dung các khoản thu tới tập thể giáo viên chủ nhiệm.

Ngày 10/9/2023, những nội dung này đã được giáo viên chủ nhiệm thông báo tới toàn thể phụ huynh học sinh.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các khoản thu của trường THPT Thanh Miện III có sai sót, vi phạm.

Các khoản thu trường triển khai tại cuộc họp với giáo viên chủ nhiệm chưa đúng quy định tại Nghị quyết 08/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và các văn bản hiện hành. 6 khoản thu không có trong quy định, gồm: tiền vở ghi, mua ghế ngồi, khảo sát, kiểm tra chung, quỹ lớp, sách giáo khoa. 3 khoản thu vượt mức quy định, gồm: tiền nước uống, thẻ học sinh, sổ liên lạc điện tử. 2 khoản thu thực hiện chưa đúng quy trình, gồm tiền vận động tài trợ (xã hội hoá) và tiền quỹ hội cha mẹ học sinh.

Có 4 khoản thu trong phiếu kê của giáo viên chủ nhiệm không có trong danh mục trường hướng dẫn, gồm: tiền Quỹ Hội cha mẹ học sinh, mua tivi, học thêm hè, phô tô. Có 2 khoản cao hơn so với mức thu do trường thông báo là tiền gửi xe, sổ liên lạc điện tử.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, nhà trường mới dự kiến danh mục các khoản thu, mức thu đến giáo viên chủ nhiệm để thông báo công khai, xin ý kiến phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, việc triển khai các nội dung trong cuộc họp tới giáo viên chủ nhiệm chưa cụ thể dẫn tới giáo viên chủ nhiệm đã tự ý đưa thêm các khoản thu khác vào nội dung thu và gộp hết số tiền của cả năm học ở một số khoản vào một đợt thu, không đúng quy định. Việc triển khai các khoản thu chưa bám sát danh mục được quy định tại Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hải Dương và các văn bản khác, có một số khoản thu cao hơn mức trần cho phép đã gây dư luận xấu trong nhân dân.

Nguyên nhân dẫn tới những sai sót trên là do Hiệu trưởng nhà trường chưa nắm bắt đầy đủ các văn bản, quy định hiện hành. Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm dừng thực hiện các khoản thu đang triển khai. Đồng thời, rà soát triển khai thực hiện các khoản thu, mức thu theo đúng quy định. Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Miện III phải kiểm điểm trách nhiệm bản thân và những cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện các khoản thu đầu năm học, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/9/2023.

Hằng năm, vào năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đều ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh thực hiện quy định về các khoản thu trong nhà trường; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về huy động, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục kiểm tra, làm rõ những sai phạm, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời chấn chỉnh việc thực hiện quy trình thu góp đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh.

Trước đó, Báo Hải Dương đăng bài “Trường THPT Thanh Miện III giải thích thông báo thu không đúng quy định”. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, khẩn trương làm rõ nội dung báo nêu; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15/9/2023…

Báo Hải Dương sẽ tiếp tục phản ánh những vụ việc tương tự. Phụ huynh có thông tin về việc thu sai hãy gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng 0934243344, phản ánh qua email baohaiduong@gmail.com, fanpage Báo Hải Dương hoặc đến toà soạn ở số 10 Đức Minh, TP Hải Dương.

THẾ ANH
(0) Bình luận
Vi phạm ở Trường THPT Thanh Miện III do Hiệu trưởng chưa nắm đầy đủ quy định