Dành cho người yêu thơ

Nếu em lên biên giới

NGUYỄN XUÂN BỐI 05/03/2024 07:00

Nếu em lên biên giới/ Gặp bạt ngàn cây xanh...

bodoibienphong_1.jpg

Nếu em lên biên giới
Gặp bạt ngàn cây xanh
Người lính quân hàm xanh
Đứng canh đầu Tổ quốc.

Giữ gìn từng cột mốc
Từng tấc đất yêu thương
Từng khe suối đồi nương
Vó ngựa thồ lốc cốc.

Dù mưa nguồn gió thốc
Rét cắt thịt cắt da
Đồn chót vót là nhà
Anh em là đồng đội.

Em nghe chung tên gọi
Anh bộ đội biên phòng
Với tất cả tấm lòng
Yêu thương trìu mến đấy.

Mùa xuân về em thấy
Hoa ban nở trắng rừng
Em sẽ thích vô cùng
Nơi biên cương Tổ quốc.

NGUYỄN XUÂN BỐI
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nếu em lên biên giới